Domy Serca Europa
Domy Serca Europa
Strona główna

Wolontariusz Domów Serca powinien

  • Mieć możliwość oddania Bogu i najbardziej opusz­czonym ludziom co najmniej 14 miesięcy swego życia.
  • Być w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.
  • Poszukiwać Boga i być gotowym do zaangażowania się w intensywne życie modlitewne w ramach wspólnoty. Wspólnota zobowiązuje się do kierowania się szacunkiem dla drugiej osoby i duchem przebaczenia.
  • Pragnąć dzielić troski i radości ubogich, żyjąc z nimi w ubóstwie.

Revenir au début