Širdies namai Europa
Širdies namai Europa
Accueil du site
  • Išvykti
  • Įsipareigojimas Širdies namams

Įsipareigojimas Širdies namams

  • Jei esi laisvas (-a) ir gali paskirti mažiausiai 14 mėnesių Dievui ir apleistųjų tarnavimui
  • Jei esi geros fizinės ir psichinės sveikatos
  • Jei ieškai Dievo ir esi pasiruošęs (-usi) įsipareigoti rimtam ir ištikimam maldos gyvenimui bendruomenėje, gyvenimui tarpusavio pagarbos ir atleidimo dvasioje
  • Jei nori dalintis kasdieniu gyvenimu su labiausiai nuskriaustais, mokydamasis iš jų

Revenir au début